- מקום -

השתלמות מורים לאמנות, תיאטרון ומחול

בחינוך הממלכתי דתי

תשס"ד – 2003-2004

השתלמות "מקום", הינה חלק מניסוי משולם להעמקת התודעה היהודית וגיבוש דרך בתפיסה ובהשקפת עולמו של יוצר יהודי.

 ההשתלמות תישא אופי של מעבדת תכנים לבניית דרך הוראה ביצירה היהודית החופשית. ישולבו בה מרכיבים של לימוד עיוני – בית מדרש יוצר, עבודה מעשית בסדנאות יצירה, בדיקת סוגיות חינוכיות העולות מן השטח במפגש בין אמנות ויהדות ובדיקת תכנים אשר תתבצע בדרך של דיונים בקבוצה, יוזמה אישית ומפגשים עם יוצרים.

 שני כיוונים עיקריים – עיוני ומעשי - מאפיינים את פעילות ההשתלמות בשנה זו והם כרוכים במטרה להעשיר את תוכן מגמות האמנות והתיאטרון בחינוך הדתי. פעולה אחת עוסקת עיסוק ביקורתי – השוואתי בסוגיות מרכזיות ותופעות ברות משמעות שהשפיעו השפעה ניכרת במהלך התפתחות האמנות המודרנית. מהות הפעולה, להגיב תגובה יהודית רלוונטית, מתוך כוונה לבסס השקפה יהודית ביצירה החופשית המסוגלת לקיים דיאלוג פורה עם עולם האמנות העכשווי.

 הפעולה השנייה נועדה לגבש הצעה שתאפשר התעוררות הדיון המקצועי במפגש – אמנות ויהדות. ההצעה המוגשת להלן מתייחסת לאפשרות העשרת המפגש עם מגמות אמנות בית-ספריות תוך שימוש בתרגילי סדנא אפקטיביים המונעים מן הניסיון שנרכש בבית אב והפנמת הרעיונות העולים בהשתלמות.

מטרת ההשתלמות: גיבוש והעמקת התודעה, ההשקפה והזהות היהודית של המורה לאמנות דרך היצירה החופשית באמנות סיוע בעיצוב לימודי האמנויות בחמ"ד.

היקף ההשתלמות            112 שעות – 18 מפגשים של 5 שעות    = 90 ש'

                                                               3  ימים מרוכזים             = 22 ש'

הפעילות תתקיים אחת לשבועיים בימי שלישי משעה 3 אחה"צ עד 7 בערב ב"בית אב", רחוב הפלמ"ח 24, ירושלים

התחלה - 4.11.2003, ט' חשון תשס"ד

סיום – 29.6.2004, י' תמוז ‏תשס"ד


נושא ההשתלמות – "מקום", מבקש לנגוע בשלושה מישורים של המושג מקום, תוך שימת דגש על מודעות לתהליך התגבשותה של היצירה כמדרש חדש.

  • ההיבט האישי החופשי – מקומו הפנימי המיוחד של היוצר
  • אופן התייחסות לקב"ה בבחינת "מקומו של עולם"
  • השפעת היחס המאמין והמודע בבניית מקום חדש, סביבה מתוקנת.

משתתפי ההשתלמות מתחייבים לקחת חלק פעיל מתוך שותפות במרכיבים העיוניים והמעשיים. כל משתתף נדרש לעבוד במשימה של פרוייקט אישי בתחום היצירה הקרוב לו ושיכלול כתיבה עיונית. משרד החינוך – האגף לחינוך דתי, רואה במעבדה זו מהלך שיוביל לכתיבת תוכנית לימודים שתהווה חלק אינטגרלי מלימודי הבגרות בתחומי האמנות, התיאטרון והמחול.

המשתתפים מתבקשים לסייע במשימת איסוף החומר, הידע וההתנסות בדרך של ניהול יומן חוויתי או בכל דרך אחרת שתהיה זמינה האפשרית לטובת העניין. 


תוכנית פעילויות

כל מפגש בן 4 שעות מורכב משיעור במסגרת בית מדרש יוצר, הפסקה של 30 דקות ומרכיב מעשי בסדנה או דיון קבוצתי.


משתתפים:            הרב דוב ברקוביץ' – ראש "בית אב"

                            אשר דהן – אמן ומנחה, צוות "בית אב"

                            רויטל שטרן  - משרד החינוך – אגף לחינוך דתי

                            ליאורה לוי – מרכזת מגמת אמנות – "אולפנית טבריה", צוות "בית אב"

1.       פתיחה, היכרות – 30.11.4

  • בצלם – בין עץ החיים לעץ הדעת טוב ורע – הרב דב ברקוביץ'
  • הגדרת המקום האישי מתוך מדרש פנים בבריאה

2.      "והלכת בדרכיו", "ובכל דרכיך דעהו" – דרך הייחוד – אדר דהן – 18.11.03

  • במפגשים 5-2 תהליך היצירה כמקום של התהוות – חמרים מהשטח – משתתפי הסדנה

3.   כח המדמה - בין דמיון, ראיה והכרה - הרב דב ברקוביץ 2.12.03


4.      צמצום ובלימה – דרך העוצמה הפנימית – אשר דהן – 16.12.03


5.      שבת – מקום,מקדש, תיקון – דרך ההאחדה – הרב דב ברקוביץ', אשר דהן – 30.12.03

 

6.      סדנה לגיבוש תודעת הכלים הראשוניים בכל תחום וחיבורם לנפש היוצרת –13.1.04

 

7.      סדנה לגיבוש –  27.1.04  


8.      סדנה לגיבוש –10.2.04 

 

9.      הצגת דברים ודיון בשאלות היצירה וההוראה – 24.2.04


01.      שיעור בנושא "מקום", פרויקט אישי בליווי מקצועי – 9.3.04


11.       "                                  " – 23.3.04

 

21.       "                                   " – 20.4.04

 

31.       "                                  " – 4.5.04

 

41.       "                                  " – 18.5.04


51.       "                                  " – 1.6.04


16.       "                                  " – 15.6.0417.       הצגת דברים ודיון מסכם – 29.6.0418.      הצגת דברים ודיון מסכם – המפגש יתקיים ב- 30.3 או ב- 13.7


תוכנית העבודה והפעילות לימים המרוכזים תיקבע במהלך ההשתלמות.

על הפרק –             מפגשים עם יוצרים ומרצים אורחים

                             יוזמות אישיות של המורים המשתתפים בהשתלמות

                             יציאה – להתרחשויות במרחב

makom