מצרף א

מצרף א הינו תקציר הרצאות ודיונים מסמינר שהתקיים בקיץ תשנ"ח 1998 במשך שלושה ימים תחת הכותרת "נגיעות בניגודים". "נגיעות בניגודים" היה אירוע הפתיחה של "המרכז ליהדות יוצרת" אשר פעל בשנים 1998-2002 במיל"ה. במרכז התקיימו שיעורים עיוניים וסדנאות יצירה בהם נבדק הקשר בין יצירה ויצירתיות לבין מקורות יהודיים. בין צוות המרכז נמנו מנהלו, הרב דוב ברקוביץ, דבורה נוב, יונדב קפלון, הרב מרק קוסובסקי, אשר דהן עמית קדם והרב עודד דוד.

הדברים שנאמרו בסמינר מובאים ללא ניסיון לסגננם ולשנות את צליל השפה המדוברת. כוונתנו הייתה לשמור ככל האפשר על חיות הדברים כפי שנאמרו בשעה שנאמרו, בחינת "דברים שבעל פה אין אתה רשאי לכותבם". חילופי הדברים בין הקהל למרצים מובאים, כאשר אלה מוסיפים להעמקת התוכן או מעבירים באופן בלתי אמצעי את האווירה המיוחדת ששררה בימי הסמינר.

החלק השני של הגיליון מוקדש לדברים שנכתבו כתגובות למפגש מיוחד של "שיח סופרים", שהתקיים בצוותא – תל אביב בתחילת נובמבר 1998. הדיון נגע בשאלת הזהויות הבין-דוריות בספרות הישראלית בפרט ובסוגית הרצף התרבותי בתרבות הישראלית בכלל. המפגש התקיים בשיתוף עם כתב העת "דימוי" ועם העורכת שלו, המשוררת חוה פנחס-כהן.

 

 תוכן העניינים


חלק א 

 • על החופש ועל הקודש – רבקה מרים והרב דוב ברקוביץ.

 • חווית החידוש וההתחדשות של מחברי תורת הנסתר – הרב אורי שרקי.

 • הריקוד כמשל – מקצב ודממה – דבורה נוב.

 • לקראת תיאטרון של גילוי – הרב אורי שרקי, הרב דוב ברקוביץ ורבקה מנוביץ.

 • שיח האדם: המפגש בין האדם הישראלי לבין התורה – רות קלדרון והרב יהודה גלעד.


חלק ב

 • פגישה מחודשת – חוה פנחס-כהן.

 • רק הזוכרים נזכרים – אורציון ברתנא.

 • תריס ורוח פרצים – חוה ליאון.

 • בין זיכרון לתיאור – משה מאיר.

 • רצף של הוויה – מירון ח. איזקסון.

  להזמין פרסום זה נא ללחוץ כאן